วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

ชุดเดรส

ชุดเดรสผ้าฝ้ายทอมือ แต่งผ้าปักชนเผ่า ตกแต่งตามรูป
ชุดเดรสผ้าฝ้ายทอมือ แต่งผ้าปักชนเผ่าผ้าเก่า
ชุดเดรสผ้าฝ้ายทอมือ แต่งผ้าเขียนเทียน งานแฮนด์เมด
ชุดเดรสผ้าฝ้ายทอมือ แต่งผ้าปักชนเผ่า ตกแต่งตามรูป
ชุดเดรสผ้าฝ้ายทอมือ แต่งผ้าเขียนเทียน งานแฮนด์เมด
 ชุดเดรสผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ่สยเข็นมือเส้นเล็ก แต่งผ้าทอสวยๆ 
ชุดเดรสผ้าฝ้าย แต่งผ้าเขียนเทียนงานแฮนด์เมด
 ชุดเดรสผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายเข็นมือเส้นเล็ก ทรงกะเหรี่ยง
ชุดเดรสผ้าฝ้าย แต่งผ้าเขียนเทียนงานแฮนด์เมด คอเชิ้ต
ชุดเดรสผ้าฝ้าย แต่งผ้าเขียนเทียนงานแฮนด์เมด หน้าอกแต่งด้วยกระพวนทองเหลือง 3 เม็ด
ชุดเดรสผ้าฝ้าย แต่งผ้าเขียนเทียนงานแฮนด์เมด ผ้าเขียนเทียน
ชุดเอี้ยมกางเกง สายเดี่ยว ผ้าฝ้ายทอมือ แต่งผ้าเขียนเทียนงานแฮนด์เมด