วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

กระเป่าผ้าปัก

กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งผ้าชนเผ่าผ้าเก่า แต่งงานปักลูกเดือยชนเผ่า
กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งผ้าเขียนเทียน
กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งผ้าปักลูกเดือยชนเผ่าผ้าเก่า
กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งผ้าปักชนเผ่าผ้าเก่า แต่งผ้าเขียนเทียน
กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งผ้าชนเผ่าผ้าเก่า หลังสีพื้น
กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งผ้าปักชนเผ่าผ้าเก่า
 กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งผ้าปักใยกัญชงชนเผ่าผ้าเก่า หลังสีพื้น
กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งผ้าชนเผ่าผ้าเก่า
กระเป๋าผ้าฝ้าย ทรงย่าม แต่งผ้าชนเผ่าผ้าเก่า หน้าหลังสีพื้น
กระเป๋าผ้าฝ้าย ต่อผ้าปักชนเผ่าผ้าเก่า
กระเป๋าผ้าปัก ครึ่งวงกลม หนังแท้ เย็บมือทั้งใบ กระเป๋าครึ่งลงกลม
กระเป๋าผ้าใยกัญชงเขียนเทียนชนเผ่าผ้าเก่า